ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 45.152 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Κοινοφελής εργασία

Κοινοφελής εργασία

Με διευκρινιστική εγκύκλιο των υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας, δόθηκε το πράσινο φως για να συνεχίσει απρόσκοπτα η διαδικασία των προσλήψεων προσωπικού από φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για 45.152 θέσεις εργασίας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 4024/2011, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και συγκεκριμένα ανέργους, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα συμπραττόντων φορέων, ανάμεσά τους και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Από τις αρχές του 2012 έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ από τους δικαιούχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 248 αιτήματα για την κάλυψη 45.152 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορούν κυρίως ανάγκες των δήμων.

Οι προσλήψεις αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του ν. 2190/1994 για την προεκλογική περίοδο, καθώς διενεργούνται από φορείς που δεν εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφορούν την υλοποίηση προγράμματος που χρηματοδοτείται ή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΑΣΕΠ θα ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, καθώς και τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν

Tags: , , , , ,